Ochranné tvárové štíty a hľadia ochranných prilieb Kask podľa EN 166 a EN 1731.

Európska norma EN 166 opisuje všeobecne všetky požiadavky na osobné prostriedky na ochranu očí. Obsahuje prevedenie, klasifikáciu, základné požiadavky kladené na všetky prostriedky na ochranu očí, doplnkové a voliteľné požiadavky, rozdelenie požiadaviek, skúšok a použitia, značenie a informácie pre užívateľov. Požiadavky na činiteľ prestupu pre rôzne druhy filtrov sú uvedené v samostatných normách.

Norma EN 1731 špecifikuje materiály, konštrukciu, funkčné požiadavky, skúšobné metódy a požiadavky na značenie pre prostriedky z pletiva na ochranu očí a tváre. Táto norma nie je vhodná pre prostriedky na ochranu očí a tváre na použitie proti rozstrekujúcej sa tekutine (vrátane roztaveného kovu), riziku vyplývajúcich z horúcich pevných častíc, elektrických nebezpečenstiev, infračervenému a ultrafialovému žiareniu. Táto norma sa netýka ani ochranných prostriedkov z pletiva, ktoré sa používajú v športe napr. v ľadovom hokeji alebo pri šerme.


Mušľové chrániče sluchu Kask sú určené na ochranu pracovníkov pracujúcich v hlučnom prostredí, napríklad s motorovou pílou. Sú certifikované podľa normy EN 352. Ľahko sa inštalujú na pracovnú helmu. Prečítajte si o normách viac v článku.